KONSULTATSIOON

PEA annab kokkuleppel piirkonna omavalitsustele, ettevõtetele ja eraisikutele energiasäästu ja taastuvenergiaalast konsultatsiooni.

ENERGIAAUDITID

PEA kaudu saab tellida vastavatelt ekspertidelt hoonetele energiaauditeid, energiamärgiseid ja termopildistamisi.

HANKED

PEA aitab koostada energiateemadega seotud hankedokumentatsiooni ja aidata hankete läbiviimisega.

KOOLITUSED

Energiakasutuse ja energiasäästu teemaliste koolituste läbiviimine

PILOOTPROJEKTID

Energiasäästu- ja taastuvenergia näidissüsteemide rajamise projektide ning nende monitooringu läbiviimine ja infomaterjalide koostamine.

UURINGUD

Piirkonna energiamajandust puuduatava informatsiooni kogumine ja uuringute läbiviimine.