Projektid

Koostöös partneritega viib PEA läbi ja osaleb erinevates energiasäästu ja taastuvenergia lokaalset kasutust edendavates projektides. Käimasolevad projektid:

 

EAS Toetused

EASi poolt Setomaa arenguprogrammi raames antav tegevustoetus MTÜ-le PEA.

EU48758 „Piiriäärne Energiaarendus MTÜ tegevustoetus 2015“

EU49754 "Piiriäärne Energiaarendus MTÜ Tegevustoetus 2016"

Käimasolevad projektid:

EU50985 "Piiriiäärne Energiaarendus MTÜ Tegevustoetus 2017"

EU49137 "Setomaa energiainvesteeringute pilootobjektid"

EU49138 "Setomaa päikeseenergia ühistu loomine- I etapp" - loodud energiaühistu kohta leiab täpsema info eraldi veebilehel Energiayhistu.ee.


BUY LOCAL 2009-2011

Setomaa Valdade Liidu  poolt läbiviidav ja Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi poolt rahastatav projekt, mille raames Setomaa regiooni omavalitsustele kuuluvates hoonetes viiakse läbi tasuvusanalüüs nende üleviimiseks taastuvenergiale. PEA osaleb projektis konsultandina. Tasuvusanalüüsid valmivad 2011. aasta jaanuaris. Projekti kohta saab rohkem infot siit.

ENERGIASÄÄSTLIKU JA ÖKOLOOGILISE ELUMAJA JUHENDMATERJALI KOMPLEKTEERIMINE - 2010

Juhendmaterjal hõlmab taastuvenergial põhinevate küttelahenduste tutvustust, erinevid energiasäästu meetmeid, energiaauditeid ja lokaalse elektritootmist ning varustuskidlust puudutavaid teemasid. Juhendmaterjal on allalaetav siin.

SETOMAA ENERGEETIKAOBJEKTIDE TASUVUSANALÜÜS - 2010

Projekt hõlmab nelja avalikus kasutuses oleva hoone energiaauditeid, samuti fossiilkütuseid kasutavate hoonete küttesüsteemi renoveerimise tasuvusanalüüse, eesmärgiga viia need üle kohalikule ja taastuvale kütusele. Kahe hoone puhul valmib välja valitud küttesüsteemi eelprojekt.

SETOMAA VÄIKENERGEETIKA NÄIDISSEADMED 2011-2012

Projekti käiggus paigaldati Piiriveere Liider programmi rahastuse toel Obinitsa Seto muuseumitarele väike 2 kW võimsusega maakütte testseade. Maasoojuspumba maakontuuri pikkus on ainult 80 jooksvat meetrit, mis võimaldab seda kasutada hoonete juures, mille juures on vaba maa piiratud. Maasoojuspump katab osaliselt hoone küttevajaduse.